Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Cordis Salutatio

Sett ta’ Marci Funebri mill-Filarmonika L’UnioneFl-okkazjoni tal-Gimgha Mqaddsa, is-Socjeta’ Filarmonika L’Unione ta’ Hal Luqa qed tniehdi compact disk gdida b’sett ta’ marci funebri mill-isbah.  Is-Socjeta’ L’Unione thaddan fl-arkivji taghha kollezzjoni vasta ta’ marci funebri, hafna minnhom miktuba minn kompozituri maghrufa Maltin, waqt li ohrajn huma xogholijiet ta’ kompozituri kbar barranin.  Fil-fatt, dan is-sett ta’ marci funebri jigbor fih marci godda u ohrajn antiki miktuba specifikament ghas-Socjeta’ L’Unione, kif ukoll kompozizzjonijiet barranin.  Fost il-kompozituri maghzula insibu Mahler, Bethoven, Zandonai, Lucia, Abela Scolaro, Camilleri u Zammit.    

Din il-compact disk ser tigi mniehdija nhar il-Gimgha 10 ta’ Marzu 2017 fis-7:00pm gewwa s-sede tas-Socjeta’ L’Unione u ser tkun ghal bejgh minn dakinhar stess.  Ghal aktar informazzjoni zuru www.unionbandmalta.org