Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Wednesday  28.06.17

09:00 - 11:00 Morning Show Marthese Magri

11:00 - 12:00 Profili Muzikali ,KatyPerryChuck Berry  Robert Busuttil

12:00- 14:00 Marci Brijuzi (Live) Andre Farrugia & Mario Cardona

14:00- 14:30 Grajjiet mill-Istorja (18)  Victoria Cassar Spiteri

14:30 15:30 Muzika Sagra Maltija (G)  

15:45 - 16:30 75 sena Anniversarju 9 t'April Radju Sant'Andrija

16:30 - 17:00 Feature l-Ewwel Banda Halluqija Radju Sant'Andrija

17:00 - 18:15  Niltaqghu ma' L-Istorja ta' Hal Luqa James Aqulina

18:15 - 20:00 L-Ewwel Jum tat-Tridu Jum l-Emmigranti  Xandira Diretta

20:00 - 22:00 Romantics Raymond Saliba


Thursday  29.06.17

08:30 - 09:30 Quddiesa Live  Radju Sant Andrija

09:30 -  11:00 The Morning Vibe () Patrick Camilleri

11:00 - 12:00 Profili Muzikali ( Calvin Harris) Robert Busuttil

12:00 - 14:00 Marci Brijuzi (O) still to rec .. Andre' Farrugia

14:00 - 14:30 Grajjiet mill-Istorja (19)  Victoria Cassar Spiteri

14:30 - 15:30 Muzika Sagra Maltija (H) Neil Zammit

15:30 - 16:00   

17:00 - 18:15 Niltaqghu ma' L-Istorja ta' Hal Luqa James Aqulina

18:15 - 20:00  It-Tieni Jum tat-Tridu Jum il-Morda u l-familja  

20:30 -  22:00  Romantics Raymond Saliba


Friday   30.06.17

09:00- 11:00 Morning Show Patrick Camilleri

11;00-12:00 Profili Muzikali ( Rihianna/ Beatles ) Robert Busuttil

12:00 - 14:00 Marci Brijuzi Live Andre Farrugia & Mario Cardona

14:00- 14:30 Grajjiet mill-Istorja (20) Victoria Cassar Spiteri

14:30 - 15:30 Muzika Sagra Maltija (I) Neil Zammit

15:30 - 16:15 20 sena mill-Mawra gewwa Amalfi  Radju Sant' Andrija

16:15- 17:00   

17:00 -18 :00    

18:15- 20:00 It-tielet Jum tat-Tridu Jum il-Vokazzjonijiet   Xandira Diretta  

20:00 - 22:00 Xandira Diretta Programm tal- Banda Unjoni   


Saturday  01.07.07

09:00- 12:00 Mat-Tokki tad-Disa Raymond Saliba

12:00 - 14:00 Marci Brijuzi (LIVE) Andre , Mario Cardona

14:00 - 14:30 Grajjiet mill-Istorja 21 still to rec Victoria Cassar Spiteri

14:30 - 15:00 Il-Muzika fil-Hajja taghna Banda Unjoni

15:00 - 16:00 Marci Militari Daniel Vella

16:00 - 17:15 Muzika Klassika (2) Martin Camilleri

17:15 - 20:00  Transulazzjoni Solenni tar-Relikwa ta' Sant Andrija  

b' kollagamenti live, u Xandira Diretta mill-Knisja Parrokjali   

20:00 - 22:00 Non Stop Music Radju Sant'Andrija


Sunday  02.07.17

8:30 - 11:00 Koncelebrazzjoni Solenni Xandira Diretta

11:00 - 12:00 Il-Hadd bi Tbissima Raymond Saliba

12:30 - 12:45 Sant Andrija ul-Kult tieghu f'Pajjizna    

12:45 - 13:15 Grajjiet mill-Istorja (13) Victoria Cassar Spiteri  

13:15 - 13:30  Twaqqif ta' l-Ewwel Baned f'Hal Luqa   

13:30 - 15:30 Marci Brijuzi (P) Andre' Farrugia

15:30 - 16 :00  Grajjiet mill-Istorja (14) Victoria Cassar Spiteri  

16:00 - 17 :00  Jum il-festa  Neil Zammit

17:00 - 18 :00  Marci Militari  Daniel Vella

18:00 - 19:10  Akkademja Muzikali Letterarja  Banda Unjoni

19:15 - 20:00 Hrug tal-Purcissjoni        Xandira Diretta

20:00 -22 :00  Marci Brijuzi  Andre' Farrugia

22:00 -23:00  Dhul tal-Purcissjoni Xandira Diretta

23:00 onwards   Marc ta'l- ahhar, Kollagamenti minn Triq Sant   

 Andrija , Gheluq ta' l-Istazzjon