Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome Next Events -

Kumitat ġdid tas-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri 2017-2018Hekk kif għaddiet il-festa u l-kumitat taz- zgħazagħ preċedenti xolja , l-kumitat ċentrali ħareg nonimi ġodda għal dawk imħajra li jidħlu fis-Sezzjoni Żgħażagħ għas-sena 2017/2018. Grupp ta’ 18-il persuna tefgħaw innomina tagħhom b’etajiet differenti fejn imbgħad il-kumitat ċentrali sejjaħ laqgħa fejn ġie ffurmat mill-ġdid kumitat ieħor li għal darb’ohra għandhu demm ġdid fih.

2017

Kumitat ġdid tas-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri 17-18

Servizz fil-festa ta' Marija Assunta fl-Imqabba
2017

Servizz fil-festa ta' Marija Assunta fl-Imqabba mill-Banda l-Unjoni 2017Ground Fireworks Videos 2017

Esebizzjoni Marjana UPDATEDFl-okkażjoni tal-ghoxrin anniversarju mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri (1997-2017) fi ħdan is-Soċjeta’ Filarmonika L-Unjoni ta’ Hal Luqa, ser tigi organizzata Esebizzjoni Marjana bl-isem Mater Admirabillis bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru u l-Ħadd 1 t’Ottubru fis-sede tal-istess Soċjeta’, f’Palazz Sant’Andrija.

2017

Wirja - Esebizzjoni Marjan 2017

Xogholijiet ta’ Restawr ta’ Standardi u Bandalori Antiki
Matul din is-sena beda progett ta’ restawr fuq id-diversi bnadar u standardi li matul iz-zmien gew regalati lil Banda L-Unjoni. Bi pjacir inhabbru li l-ewwel standard li ntbaghat ghar-restawr f’Jannar li ghadda tlesta. Dan kien l-ewwel standard li kien jakkumpanja lil Banda L-Unjoni u juri zewg idejn maghqudin flimkien, go skudett imzejjen b’kavallier u skroll bil-kitba ‘L’Unione Vincitrice’.

Xogholijiet ta’ Restawr ta’ Standardi u Bandalori Antiki 2017

2017

Attivitajiet Settembru

Attivitajiet Settembru  2017

2017

News -

CAR SHOW FOR ALS

CAR SHOW FOR ALS 2017

2017

Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta' Ħal Luqa
L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. Dun Michael Zammit bħala Kappillan tal-Parroċċa ta’ Sant’Andrija Appostlu, Ħal Luqa.

Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta' Ħal Luqa 2017

2017

Festa Xitwa 2017

Festa Xitwa 2017

2017

10th anniversary...Facade in Yuletide

Din is-sena ħabat l-10 sena Anniversarju minn meta ġie varat il-proġett tas-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri fi ħdan is-Soċjeta` Filarmonika l-Unjoni.  ‘The Facade in Yuletide’  huwa l-proġett li jlibes il-faċċata ta’ l-istess sede ta’ din is-soċjeta ġewwa r-raħal ta’ Ħal Luqa għal żmien il-Milied.

10 Snin Anniversarju Faccata Milied

Profs. Charles E. Zammit Jingħata Ġieh ir-Repubblika

Charles Zammit Gieh ir Repubblika

2017

2017

Next Events -

Nar Festa 2017
2017

Videos -

Memorji mill-Kuncert ta' Muzika Sagra li kien sar is-sena li ghaddiet fil-Knisja Parrokjali ta' Hal Luqa.