Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Il-Karnival f’Hal LuqaGhall-ewwel darba, is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni flimkien mas-Sezzjoni Zghazagh Ajklieri organizzaw il-karnival gewwa Hal Luqa nhar it-Tnejn 3 ta’ Marzu.  Ghadd sabih ta’ kumpaniji taz-zfin hadu sehem lebsin il-kostumi taghhom u dawn holqu tassew atmosfera karnivaleska fil-pjazza, mimlija kuluri u xinxilli.  


Attivita’ sabiha ghall-familja kollha, b’mod specjali ghat-tfal u z-zghazagh, li dawn hadu l-opportunita’ biex huma wkoll jilbsu l-kostum favorit taghhom biex ikomplu jzidu mal-atmosfera.