Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni
mill-E.T. Dr. Marie Louise Coleiro Preca
u Inawgurazzjoni tal-Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

Il-Hadd 13 t’April, 2014


Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jhabbar illi nhar il-Hadd 13 t’April se jkollna fostna lill-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, waqt zjara ufficcjali li ser taghmel fostna fl-okkazjoni tal-bidu tal-Presidenza taghha kif ukoll ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.


Huwa mistenni illi l-President tasal fostna ghall-habta tal-10:00am biex minnufih jibda program ta’ Marci Funebri mill-Banda L-Unjoni u wara tigi inawgurata l-wirja ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.

Intant, fil-wirja ta’ din is-sena, li giet ikkordinata mill-membri tas-Sezzjoni Armar fi hdan is-Socjeta’, ser ikun hemm xoghlijiet ta’ ghadd ta’ statwarji Maltin fosthom Carlo Darmanin, Alfred Camilleri Cauchi, Noel Cauchi u John Massa.  Se jkun hemm ukoll rapprezentazzjoni tal-Gnien tal-Getsemani.


Il-programm ta’ Marci Funebri jinkludi fih ghadd ta’ marci sbieh li jzejnu l-arkivji muzikali tas-Socjeta’ fosthom –


Marcia Funebre G. Giumarra

Meditazione Jos. Abela Scolaro

Mourning Salvatore Mallia

Piangi e Prega Angelo Pullicino

Gimgha Mqaddsa 2007 Charles E. Zammit

In Memoriam - A. Fava & A. Camilleri John D. Zammit

In Gethsemane - B'Tifkira ta' Mons Innocenz Borg Neil Zammit

Funeral March No 1 in Bb Minor Beethoven


Ghaldaqstant, inheggu lil membri kollha sabiex jattendu bi hgarhom ghal din l-okkazjoni.


Neil Zammit

Ass. Segretarju