Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jifrah lil kantanta zghazugha Federica FalzonIl-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jifrah lil kantanta zghazugha Federica Falzon ghas-success li kisbet fil-festival Taljan Ti Lascio Una Canzone tas-Sibt 19 t’April li ghadda.  Tul il-konkors, Federica Falzon interpretat ghadd ta’ kanzunetti flimkien mat-taljan Vincenzo Carni, fejn dawn it-tnejn flimkien irnexxielhom jaslu sal-finali u rebhu is-seba’ edizzjoni ta’ dan il-festival tant popolari.  


Tajjeb insemmu illi r-rabta ta’ Federica Falzon mas-Socjeta’ taghna tmur lura ghas-sena 2013, meta ghall-ewwel darba fil-karriera taghha hi kantat fil-pubbliku flimkien mal-Banda L-Unjoni waqt il-programm tal-Gimgha Mqaddsa u aktar tard fil-Kuncert Annwali tal-Festa fuq il-plancier.  

Ghaldaqstant, filwaqt li nawgurawla aktar successi ghas-snin li gejjin, nittamaw illi nergghu narawha fostna ma ndumux.

Prosit u Awguri