Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Home Concert ghall-alljievi


Nhar il-Gimgha 9 ta’ Mejju, fl-okkazjoni ta’ Jum l-Omm, gie organizzat home concert f’wahda mis-swali tal-Kazin ghall-istudenti kollha.  Ghal din l-okkazjoni, it-tfal kollha kienu mitluba sabiex idoqqu xi silta muzikali quddiem il-genituri taghhom.  L-attendenza kienet wahda tajba hafna, u dan jixhed il-fatt illi dan il-progett tabilhaqq qieghed jirnexxi u jhalli l-frott.   Wara li ndaqqu s-siltiet muzikali kollha, l-ommijiet kollha prezenti inghataw tifkira zghira tal-okkazjoni u kien hemm trattament ghal dawk kollha prezenti.Niehdu din l-okkazjoni biex filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk kollha nvoluti f’dan il-progett, nifirhu lill-istudenti kollha u nawgurawlhom kull success mal-Banda L-Unjoni.  Nirringrazzjaw ukoll lill-genituri tat-tfal kollha, ghall-fiducja li urew fis-Socjeta’ taghna, ghax dan tassew jimlina b’kuragg u determinazzjoni biex il-hidma b’risq il-banda tibqa’ ghaddejja tul is-sena kollha.


N. Zammit