Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Celebrazzjoni


Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni flimkien mal-Kamra tan-Nar

Sant’Andrija ihabbru illi nhar il-Gimgha 16 ta’ Mejju ser tigi organizzata

celebrazzjoni ghal membri u l-familjari kollha biex matulha infakkru r-rebha

storika li kisbet is-Socjeta’ fil-qasam tal-piroteknika.


Dan li gej huwa l-programm -


7:00pm – Quddiesa fi Triq Sant’Andrija


7:30pm – Marc brijuz mill-Banda L-Unjoni li jghaddi mit-toroq principali tar-rahal


8:30pm – Get Together fil-kazin


Inheggu lil kulhadd sabiex jattendi bi hgaru.


N. Zammit

Ass. Segretarju