Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Rebha ohra ghall-Kamra tan-Nar Sant’Andrija


L-unuri ghal-Kamra tan-Nar Sant’Andrija fi hdan is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni baqghu gejjin.  Dan wara li nhar is-Sibt 3 ta’ Mejju, is-Socjeta’ hadet sehem fit-tmien edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art, u rebhithu ghat-tieni darba fl-istorja.


Dan is-success ikompli mal-kullana ta’ successi miksuba ftit tal-jiem ilu hekk kif l-istess Kamra tan-Nar rebhet ukoll il-Festival Internazzjonali tan-Nar tal-Ajru.  

Mill-gdid nifirhu lid-dilettanti kollha tan-nar u nawgurawlhom aktar snin ta’ successi fil-futur.