Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Seduta Generali AnnwaliSeduta Generali Annwali tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni ser tinzamm nhar il-Hadd 18 ta’ Jannar 2015, fid-9.15am.


Agenda: Qari ta’Minuti

                Rapport Amministrattiv

                Rapport Finanzjarju

                Diskors tal-President

                Xoljiment tal-kumitat

                Hatra ta’ Kumitat gdid ghas-snin 2015/2016