Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Milied 2015
Ftuh tal-presepju artistiku u l-mixghela tal-faccata mill-E.T. President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca bil-partecipazzjoni tal-allievi tas-Socjeta'. Il-Kumitat jirringrazzja lil dawk kollha li ghenu fl-attivita' tal-bierah. (Ritratti; Emanuel Cauchi)