Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Programm tan-Nar

Mill-Kamra tan-Nar Sant’Andrija


Il-Gimgha 1 ta’ Lulju

6:30pm - Quddiesa gewwa l-Post tan-Nar immexxija minn Dun Charles Cini, Vici Parroku.


Il-Hadd 3 ta’ Lulju

Mad-dhul tal-istatwa ta’ Sant’Andrija Appostlu fil-Knisja tinharaq kaxxa infernali tal-kulur.


Wara kulhadd mistieden ikun fil-Knisja Parrokkjali ghal-Barka Sagramentali, waqt li nroddu hajr lil Alla u ‘l Sant’Andrija ghal sena ohra.


11:30pm – Marc tan-Nar fi Triq Sant’Andrija mill-Banda L-Unjoni