Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Bandisti tas-Socjeta’ jattendu Master Class 2016


Il-Kunsill Malti ghall-Arti u l-Kultura organizza Master Class ghall-istrumenti tar-Ramm nhar il-Hadd 6 ta’ Novembru gewwa t-Teatru Pandora fiz-Zejtun.  Din inghatat mill-muzicisti John Wallace u Tony George li jiffurmaw parti mill-Wallace Collection.  Ghal din il-Master Class, tlett bandisti fi hdan il-Filarmonika L’Unione; Neil Zammit, Victor u Eddie Borg hadu din l-opportunita’ sabiex jitghallmu mill-esperjenza vasta ta’ dawn il-muzicisti internazzjonali.


Sadanittant, Joe Bezzina, li huwa wkoll bandist mal-Banda taghna, attenda wkoll ghal sessjoni ta’ tahrig organizzata mill-istess Kunsill ftit tal-gimghat ilu.  Nittamaw li jkollna aktar opportunitajiet bhal dawn sabiex il-muzicisti taghna jattendu u jitghallmu dejjem aktar.