Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Membri tas-Socjeta’ jiehdu sehem fil-Fun Run tal-President 2016
Bhala Socjeta’ li tistrieh fuq il-volontarjat, nemmnu bis-shih illi s-sehem taghna ghandu jkun mhux biss biex jinxterdu l-kultura u l-arti muzikali, izda wkoll biex nghinu lil min hu aktar fil-bzonn.  Ghaldaqstant, numru sabih ta’ membri fi hdan is-Socjeta’ L’Unione hadu sehem fil-Fun Run tal-President b’risq il-MCCF li saret il-Hadd 6 ta’ Novembru.  Tassew inizjattiva sabiha li ta’ min jinkoraggiha.